1. APAC team
 1. Kirsty Zhuang
 2. Ada Li
 3. Julie Yuan
 4. Kelly Ko
 5. Richard Hao
 6. Stephen Qin
 7. Lily Zhao
 8. Leela Li
 9. Cherry Medrano
 10. Mandy Fang
 11. Nicole Choa
 12. Tom Tan
 13. Sara Xu

Client Services Director - China

Consultant

Principal Consultant

Associate Director

Associate Consultant

Client Services Manager, APAC

Senior Consultant

Associate Consultant

Consultant

Consultant

Consultant

Associate Consultant

Consultant

 1. APAC team
 1. Kirsty Zhuang
 2. Ada Li
 3. Julie Yuan
 4. Kelly Ko
 5. Richard Hao
 6. Stephen Qin
 7. Lily Zhao
 8. Leela Li
 9. Cherry Medrano
 10. Mandy Fang
 11. Nicole Choa
 12. Tom Tan
 13. Sara Xu
close